Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 19/03/2019 23:23

Foredragsrække på Århus universitet :  Higgs-partiklen

Astrobillede