Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 22/06/2018 23:58

Foredragsrække på Århus universitet :  Universets mørke stof

Astrobillede